נגישות ועוד

בפורשור מומחים, מספקים גם קרונות שירותים מפוארים נגישים הכוללים מעלון תקני להפעלה עצמאית ותא נגיש מאובזר בכל האבזרים הדרושים לנוחות מושלמת של המשתמש.  בתאים לחצני פעמון לקריאת עזרה ובמהלך כל האירוע איש שירות צמוד דואג לכל מענה ולניקיון מושלם

ראה סרטון הדגמה